Styremedlem

Grete J. Crowo

Grete J. Crowo

Grete er 47 år gammel, har to voksne barn og bor på Vallerud. Grete har vært politisk aktiv siden hun var AUF´er og folkevalgt ungdomspolitiker i Telemark. I Lørenskog har hun vært medlem i kommunestyret i flere perioder, og de siste 4 årene har hun ledet hovedutvalget for Helse- og omsorg. Grete er utdannet statsviter og har jobbet som rådgiver innenfor velferdspolitikk i organisasjoner for funksjonshemmedes interesser. Hennes hjertesaker er folkehelse og forebyggende helsearbeid - hvor et godt frisklivstilbud og gode lærings- og mestringstiltak er sentrale innsatser, som skal hjelpe unge og eldre til å mestre egne liv.