Nestleder

Sturle Lyberg

Sturle Lyberg

Sturle er 71 år og bor på Masserudtoppen, Skårer Syd. Han har trappet ned yrkesaktiviteten, men driver fortsatt med litt rådgivning for utvalgte kunder. Han er opprinnelig Høybråten-gutt, men har vært «nomade» i store deler av livet, med bopel i Vardø, Fredrikstad, Sarpsborg, Kongsvinger og Oslo, før han «landet» i Lørenskog i år 2000.

Sturle har mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet, og har hatt politiske tillitsverv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han er nestleder i Lørenskog AP, kommunestyrerepresentant og medlem av Teknisk Utvalg i kommunen.

Sturle er æresmedlem i Lørenskog IF og levende opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og idrettens og frivillighetens betydning for at Lørenskogs innbyggere skal kunne leve gode liv i en flott kommune!