Representant

Atya Choudhary

Atya Choudhary

Atya bor på Vallerud og kommer opprinnelig fra Rogaland.

Hun arbeider som prosjektleder i Oslo kommune, bydel Grorud. Noen av hennes hjertesaker er å få flere seniorer med innvandrerbakgrunn til å benytte seg av Veiviseren på Lørenskog Hus, i tillegg til å skape inkluderende og lokale møteplasser for unge.