Representant

Sturle Lyberg

Sturle Lyberg

Sturle har bakgrunn som journalist og sjefredaktør i flere dagsaviser, og driver i dag eget firma innenfor PR og kommunikasjon.
Han har politisk erfaring fra landsstyret og sentralstyret i AUF, bystyrene i Fredrikstad og Vardø og fylkesutvalg i Finnmark.
I tillegg har han sittet i hovedstyrene i Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norske Avisers Landsforening.
Sturle engasjerer seg bredt, men med særlig engasjement for barn- og unges oppvekstmiljø, med fokus på idrett og frivillighet.