Representant

Tone Faugli

Tone Faugli

Tone er 40 år, fra Lørenskog og bor på Rasta. Hun har fire barn, og bakgrunn fra ungdomspsykiatrien. Tone har politisk erfaring fra fagbevegelsen og jobber nå i Fagforbundet. Hun er opptatt av likestillingspolitikk og arbeidet for en god heltidskultur. I tillegg er hun også opptatt av at det skapes gode arenaer og aktivitet for alle barn som vokser opp i Lørenskog, uavhengig av familiens inntekt.