Representant

Agnar Ryan

Agnar Ryan

Agnar er 70 år, opprinnelig fra Trøndelag, men har bodd på Kurland i mange år. Han er spesielt opptatt av å få på plass et aktivitetssenter som gir bedre helse for seniorer.