Representant

Sverre Bugge

Sverre Bugge

Sverre er 62 år gammel og bor på Nesåsen. Han er gift og har to voksne barn. Sverre har sittet i kommunestyret siden 1987 og er en lokalpolitisk veteran. Sverre har sittet tolv år i teknisk utvalg/bygningsråd, fire år i skolestyret og åtte år i formannskapet. Sverre har få spesielle hjertesaker, bortsett fra sitt sterke engasjement for at Lørenskog fortsatt skal være en selvstendig kommune. Vi skal ha et sterkt lokaldemokrati, ta vare på grønne områder, gi innbyggerne gode tjenester og holde orden i økonomien.