Representant

Mohammad Aslam Ahsan

Mohammad Aslam Ahsan

Aslam er 73 år og har lang politisk erfaring. Hans hjertesak er å hjelpe mennesker til å leve et meningsfylt liv på egne premisser, både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige.