Representant

Åge Edvin Tovan

Åge Edvin Tovan

De fleste kjenner Åge som ordfører gjennom 12 år (2003-2015). I dag er han medlem av kommunestyret og Kultur-, idretts- og frivillighetsutvalget. Det er godt å fortsatt ha Åge på laget!