Representant

Thilagawathi Sanmuganathan

Thilagawathi Sanmuganathan

Thilaga har sittet i kommunestyret i mange år. Hun er spesielt opptatt av pedagogiske spørsmål. Thilaga bor på Rasta.