Representant

Karianne Heinert

Karianne Heinert

Karianne er 21 år og utdanner seg til flygeleder. Hennes hjertesak er ungdom! Styrking av lavterskeltibud som helsesøsterordningen og skolehelsetjenesten og forbedring av skoletilbudet, særlig på Fjellhamar, er viktig for henne. Hun ønsker også å jobbe for flere ungdomsboliger, både bygging av nye og å legge tilrette for både leie og kjøp.