Kandidat

Thomas Gulbrandsen

Thomas Gulbrandsen

Thomas bor på Kurland, kommer opprinnelig fra Eidsvoll. Han jobber på Ahus som radiograf, dette har han gjort nå i 4 år. Thomas er hovedtillitsvalgt for radiografene ved Ahus. Han brenner spesielt for helse og omsorg, fellesskap og rettferdighet i arbeidslivet og samfunnet generelt.