Kandidat

Ellen C. Tveter Deilkås

Ellen C. Tveter Deilkås

Ellen bor på Kurland og arbeider som indremedisiner og helsetjenesteforsker på Ahus, og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun brenner for bedre muligheter til mosjonsvømming for kronikere og pensjonister. Ellen er opptatt av tverrkulturell dialog. Hun vil prioritere mer ressurser til musikkopplæring og korps.