Kandidat

Egil Bergsager

Egil Bergsager

Egil er utdannet geolog og har bred erfaring fra oljebransjen. Han er pensjonist, men fortsatt i full jobb. Egil er opptatt av næringspolitikk, og et anstendig arbeidsliv der heltidsstillinger er normalen. Han ivrer for helserelatert næringsutvikling rundt Ahus.