Kandidat

Jan Kock

Jan Kock

Jan bor på Finstadkollen og er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og å legge forholdene til rette for eldres muligheter til fysisk utfoldelse, blant annet gjennom trening og turer. Jan tror på at vi er best sammen!