Kandidat

Hilde M. Aanerud

Hilde M. Aanerud

Hilde er den eldste og kanskje en av de sprekeste på lista vår. Hun har vært med i kommunestyre og andre råd og utvalg siden 1954 (!), Hilde er spesielt opptatt av eldreomsorg, rusomsorg og pensjonistenes rettigheter. Hun har vært tillitsvalgt og i flere år fylkesleder av Pensjonistforbundet Akershus.