Kandidat

Eva Hagen

Eva Hagen

Eva bor på Sørli. Hun er sykepleier med spesialutdannelse innen traume/omsorgssvikt og er særlig opptatt av at vi må ha et tilbud til ofre for vold i nære relasjoner.