Kandidat

Inger- Johanne Nyborg

Inger- Johanne Nyborg

Inger-Johanne er 81 år og en av våre seniorer på lista. Hun har vært aktiv i Arbeiderpartiet i en årrekke og har blant annet en viktig stemme inn i eldrepolitikken.