Kandidat

Tormod Arne Halvorsen

Tormod Arne Halvorsen

Arne bor på Nesåsen på Finstad. Siden 2009 har han vært pensjonist. Arne er glad i idrett og friluftsliv!