Kandidat

Kirsten Inga Kamrud

Kirsten Inga Kamrud

Kirsten kommer opprinnelig fra Valdres, men har bodd noen år i Lørenskog. Hun er opptatt av skolemiljø, kultur og likestilling. Kirsten er uføretrygdet og bor på Skårer.