Kandidat

Tomm Nordvoll

Tomm Nordvoll

Tomm er 66 år, pensjonist og bosatt i en av blokkene ved Metrosenteret. Tomm er opptatt av ulike saker innenfor skole. oppvekst, helse og omsorg - en kar med allsidig interessefelt!