Avlysning av aktiviteter

På grunn av situasjonen Norge er i, i forbindelse med utbruddet av Coronaviruset, vil alle arrangementer i regi av Lørenskog Arbeiderparti avlyses frem til påske. Hva som skjer etter påske vil vi komme tilbake til senere.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å gjøre det man kan for å bremse spredningen av viruset. Vask hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Følg myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no