Våre politikere


Kandidater 2019

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to voksne barn.

 • Knut er vår varaordførerkandidat. Han har vært aktiv i lokalpolitikken i 20 år, de siste fire årene som gruppeleder og leder av teknisk utvalg. Knut er gift og bor på Vallerud.

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!

 • Hege er 34 år gammel, født og oppvokst i Lørenskog, og bor på Løken. Hun er lærer i ungdomsskolen, og har sittet en periode i kommunestyret og kultur, idrett og frivillighetsutvalget. Hennes hjertesaker er kulturpolitikk og barnehage & skole.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Tony Farman

  Tony bor på Thurmannskogen, er gift og har 3 barn. Han er aktiv i LO og LO Nedre Romerike. Tony har jobbet med næring og politiske samarbeid igjennom 10 år som tillitsvalgt i Norsk Næringmiddelforbund, hvor han har vært leder på Coca Cola siden 2014. For Tony er et seriøst arbeidsliv, hele faste stillinger og skolering viktig. Han har tro på solidaritet og et sterkt fellesskap!

 • Tone Faugli

  Tone er 40 år, fra Lørenskog og bor på Rasta. Hun har fire barn, og bakgrunn fra ungdomspsykiatrien. Tone har politisk erfaring fra fagbevegelsen og jobber nå i Fagforbundet. Hun er opptatt av likestillingspolitikk og arbeidet for en god heltidskultur. I tillegg er hun også opptatt av at det skapes gode arenaer og aktivitet for alle barn som vokser opp i Lørenskog, uavhengig av familiens inntekt.

 • Thomas bor på Kurland, kommer opprinnelig fra Eidsvoll. Han jobber på Ahus som radiograf, dette har han gjort nå i 4 år. Thomas er hovedtillitsvalgt for radiografene ved Ahus. Han brenner spesielt for helse og omsorg, fellesskap og rettferdighet i arbeidslivet og samfunnet generelt.

 • Torunn er 65 år. Hun er gift, har to barn og er bestemor til fem. Torunn har en allsidig arbeidserfaring med barn og unge. Hun ønsker at Lørenskog skal være en god kommune for alle innbyggere, uansett alder. Hun har et ekstra engasjement for barns oppvekstmiljø; gode barnehager, skoler og en positiv fritid for alle.

 • Tor Einar er veldig opptatt av gode barnehager og gode skoler. Han mener det er det aller viktigste fellesskapet kan bidra med. Han er også sterkt engasjert i kirken. Han har en datter på 20 og bor i leilighet i Solheimstunet. I tillegg har han vært en ivrig korsanger siden han var 17 år, og synger fortsatt!

 • Jane bor på Kjenn, er gift og har en datter på 21 år. Hun har tidligere vært aktiv mamma i støtteapparatet i Lørenskog fotball. Jane har politisk erfaring gjennom 20 år i Norsk Jernbaneforbund, hvor hun har vært leder siden 2016. Hun har tro på samhold, solidaritet og er sterkt fellesskap. Jane vil jobbe for at Lørenskog skal være et godt sted å bo for alle, uavhengig av etnisitet, alder og utdannelse.

 • Bernt Furø

  Bernt bor på Vallerud og jobber i olje- og energibransjen Han er opptatt av gode og sikre arbeidsplasser for innbyggerne, alle skal med! Derfor må Lørenskog være en attraktiv kommune å etablere seg i for offentlige og private virksomheter.

 • Tinashe (Tina) er vår yngste kandidat og er leder i Lørenskog AUF! Tina stiller til valg fordi hun vil representere de unge i kommunen. Hun ønsker at Lørenskog skal være et sted unge vil være, og et sted hvor idrettstilbudet er for alle! Hun vil at det skal være trygt for unge å velge sykepleierutdanning og at det derfor er viktig med faste, hele stillinger!

 • Håkon er født og oppvokst i Lørenskog, og bor i dag på Skårersletta med sin samboer og hund. Han er fersk i politikken, men har lang erfaring fra idrettslivet som frivillig, og jobber i dag i et av særforbundene under Norges idrettsforbund. Håkon er opptatt av det skal være et godt og bredt idrettstilbud for alle i kommunen. Det betyr at vi må ivareta mangfoldet av idretter - store som små - og at det skal være et tilbud for alle som ønsker å være i aktivitet, uansett alder, kjønn og økonomiske forutsetninger.

 • Berit bor på Fjellhamar og har jobbet i Lørenskog kommune i 40 år. Hun er opptatt av barn og eldre, og ikke minst de uføres helse og velvære. På fritiden driver hun med håndarbeid. I tillegg er hun også opptatt av Lørenskog ishockey og klubbens fremtid.

 • Fawad er 62 år og bor på Robsrud. Han er opptatt av fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Fawad er også opptatt av integrering og vil bidra til å skape et felleskap i samfunnet og likestilling i arbeidsmarkedet.

 • Marit er oppvokst i Oslo, men har bodd i Lørenskog i mange år. Hun er statsviter, jobber som lektor på Kjenn ungdomsskole, og brenner spesielt for barn og unge. Marit er også opptatt av å ta klimatrusselen på alvor og ønsker at Lørenskog skal ha gode fellesskapsløsninger for innbyggere i alle aldre!

 • Sturle har bakgrunn som journalist og sjefredaktør i flere dagsaviser, og driver i dag eget firma innenfor PR og kommunikasjon. Han har politisk erfaring fra landsstyret og sentralstyret i AUF, bystyrene i Fredrikstad og Vardø og fylkesutvalg i Finnmark. I tillegg har han sittet i hovedstyrene i Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norske Avisers Landsforening. Sturle engasjerer seg bredt, men med særlig engasjement for barn- og unges oppvekstmiljø, med fokus på idrett og frivillighet.

 • Ellen bor på Kurland og arbeider som indremedisiner og helsetjenesteforsker på Ahus, og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun brenner for bedre muligheter til mosjonsvømming for kronikere og pensjonister. Ellen er opptatt av tverrkulturell dialog. Hun vil prioritere mer ressurser til musikkopplæring og korps.

 • Christopher er 58 år gammel og bor på Fjellhamar. Han jobber til daglig som kundekonsulent i elektrobransjen. Han er opptatt av barn og unges oppvekst og like rettigheter for alle.

 • Atya bor på Vallerud og kommer opprinnelig fra Rogaland. Hun arbeider som prosjektleder i Oslo kommune, bydel Grorud. Noen av hennes hjertesaker er å få flere seniorer med innvandrerbakgrunn til å benytte seg av Veiviseren på Lørenskog Hus, i tillegg til å skape inkluderende og lokale møteplasser for unge.

 • Arvid er født og oppvokst i Lørenskog og bor på Fjellhamar. Han er pensjonist etter over 40 år i Fagbevegelsen. Han har arbeidet med et bredt saksområde i offentlig sektor. Miljø, bevaring av bomiljø og solid kommuneøkonomi, er hans flaggsaker.

 • Elisabeth bor på Kurland. Hun arbeider som pedagogisk leder i en barnehage, og er glad i å trene og å synge. Elisabeth er opptatt av at det ikke skal være størrelsen på lommeboka som skal avgjøre folks muligheter. Og de som har mest, skal også bidra mest.

 • Egil er utdannet geolog og har bred erfaring fra oljebransjen. Han er pensjonist, men fortsatt i full jobb. Egil er opptatt av næringspolitikk, og et anstendig arbeidsliv der heltidsstillinger er normalen. Han ivrer for helserelatert næringsutvikling rundt Ahus.

 • Elvira bor på Finstad, men kommer opprinnelig fra Bosnia/Herzegovina. Hun jobber som eiendomssjef på Ahus, og er spesielt opptatt av integrering og inkludering. Elvira sier at hun vil bidra å hjelpe andre med utenlandsk bakgrunn til å bli en del av samfunnet ved å bidra med sin egen erfaring som flyktning.

 • Jan Kock

  Jan bor på Finstadkollen og er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og å legge forholdene til rette for eldres muligheter til fysisk utfoldelse, blant annet gjennom trening og turer. Jan tror på at vi er best sammen!

 • Hilde er den eldste og kanskje en av de sprekeste på lista vår. Hun har vært med i kommunestyre og andre råd og utvalg siden 1954 (!), Hilde er spesielt opptatt av eldreomsorg, rusomsorg og pensjonistenes rettigheter. Hun har vært tillitsvalgt og i flere år fylkesleder av Pensjonistforbundet Akershus.

 • Andreas er opprinnelig fra Nord-Norge, men har bodd i kommunen siden 2009. Han jobber som løsningsarkitekt ved OsloMet. Andreas er blant annet opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i idrett og kulturtilbud, og at vi tar i bruk moderne teknologi for å tilby bedre kommunale tjenester.

 • Eva Hagen

  Eva bor på Sørli. Hun er sykepleier med spesialutdannelse innen traume/omsorgssvikt og er særlig opptatt av at vi må ha et tilbud til ofre for vold i nære relasjoner.

 • Espen bor i Grønlia på Fjellhamar og jobber for tiden som prosjektleder. Det er Espens første periode i kommunestyret, og vi er glade for å ha han på lista vår!

 • Marina er 64 år og bor på Rasta. Hun har tidligere jobbet i Arbeiderpartiets stortingssekretariat, i dag er hun pensjonist.

 • Harald er 75 år, pensjonist, bor på Fjellhamar. Han har vært vararepresentant i flere perioder og tidligere sittet i styret i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Inger-Johanne er 81 år og en av våre seniorer på lista. Hun har vært aktiv i Arbeiderpartiet i en årrekke og har blant annet en viktig stemme inn i eldrepolitikken.

 • Arne bor på Nesåsen på Finstad. Siden 2009 har han vært pensjonist. Arne er glad i idrett og friluftsliv!

 • Salma Ali

  Salma bor på Finstadjordet og har sittet i kommunestyret siden 2007. Salma er spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid.

 • Jarle er nyinnflytter i kommunen, opprinnelig fra Fet, bor nå på Rasta. Til daglig jobber Jarle i Jernbanedirektoratet.

 • Ina Hjellet

  Ina bor på Rasta med mann, snart to barn og katt! Hun kommer opprinnelig fra Heidal i Gudbrandsdalen, men har bodd på Lørenskog i flere år. Ina er opptatt av god barnehagedekning og at barnehagene skal være et trygt og godt sted for barna våre.

 • Helge bor på Nesåsen og har nettopp blitt pensjonist etter å ha jobbet flere år i BORI. Helge har vært vararepresentant i kommunestyret flere perioder tidligere.

 • Intesar er 44 år og bor på Rasta. Hun er utdannet lege og spesielt engasjert i likestilingsspørsmål, helse, omsorg og integrering. Intesar er engasjert i arbeidet med å fremme kvinners rettigheter i hele verden!

 • Sverre Olav bor på Vallerud. Han har vært aktivt med i styre og stell i mange år og er virkelig en idrettens mann. Han har også vært representant i Lørenskog idrettsråd i en årrekke.

 • Kirsten kommer opprinnelig fra Valdres, men har bodd noen år i Lørenskog. Hun er opptatt av skolemiljø, kultur og likestilling. Kirsten er uføretrygdet og bor på Skårer.

 • Tomm er 66 år, pensjonist og bosatt i en av blokkene ved Metrosenteret. Tomm er opptatt av ulike saker innenfor skole. oppvekst, helse og omsorg - en kar med allsidig interessefelt!

 • Inger bor på Skåreråsen og har vært medlem i partiet i mange år. Inger har flere perioder bak seg som vararepresentant i kommunestyret.

 • Thilaga har sittet i kommunestyret i mange år. Hun er spesielt opptatt av pedagogiske spørsmål. Thilaga bor på Rasta.

 • Thore Næss

  Thore stiller til valg for første gang. Til daglig jobber han som sikkerhetssjef i Operaen og bor på Luhr. Thore brenner for skole, kultur og frivillighet!

 • Ragnar bor på Fjellhamar og har hatt en pause fra politikken de siste årene. Nå er han imidlertid klar for fire nye år! Mange kjenner Ragnar som fylkesordfører i Akershus fra 1991-2003.

 • De fleste kjenner Åge som ordfører gjennom 12 år (2003-2015). I dag er han medlem av kommunestyret og Kultur-, idretts- og frivillighetsutvalget. Det er godt å fortsatt ha Åge på laget!


Kommunestyret

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to voksne barn.

 • Knut er vår varaordførerkandidat. Han har vært aktiv i lokalpolitikken i 20 år, de siste fire årene som gruppeleder og leder av teknisk utvalg. Knut er gift og bor på Vallerud.

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Maritta bor på Fjellhamar sammen med mann og to barn. Hun har erfaring fra kommunestyret, og hovedutvalg for teknisk sektor og oppvekst og utdanning. Maritta er opptatt av å få bygd ny skole på Fjellhamar og å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Maritta mener også det er viktig å bevare og utvikle grøntområdene i kommunen.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Grete J. Crowo

  Grete er 47 år gammel, har to voksne barn og bor på Vallerud. Grete har vært politisk aktiv siden hun var AUF´er og folkevalgt ungdomspolitiker i Telemark. I Lørenskog har hun vært medlem i kommunestyret i flere perioder, og de siste 4 årene har hun ledet hovedutvalget for Helse- og omsorg. Grete er utdannet statsviter og har jobbet som rådgiver innenfor velferdspolitikk i organisasjoner for funksjonshemmedes interesser. Hennes hjertesaker er folkehelse og forebyggende helsearbeid - hvor et godt frisklivstilbud og gode lærings- og mestringstiltak er sentrale innsatser, som skal hjelpe unge og eldre til å mestre egne liv.

 • Sverre Bugge

  Sverre er 62 år gammel og bor på Nesåsen. Han er gift og har to voksne barn. Sverre har sittet i kommunestyret siden 1987 og er en lokalpolitisk veteran. Sverre har sittet tolv år i teknisk utvalg/bygningsråd, fire år i skolestyret og åtte år i formannskapet. Sverre har få spesielle hjertesaker, bortsett fra sitt sterke engasjement for at Lørenskog fortsatt skal være en selvstendig kommune. Vi skal ha et sterkt lokaldemokrati, ta vare på grønne områder, gi innbyggerne gode tjenester og holde orden i økonomien.

 • Åge Edvin Tovan

  De fleste kjenner Åge som ordfører gjennom 12 år (2003-2015). I dag er han medlem av kommunestyret og Kultur-, idretts- og frivillighetsutvalget. Det er godt å fortsatt ha Åge på laget!

 • Fawad er 62 år og bor på Robsrud. Han er opptatt av fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Fawad er også opptatt av integrering og vil bidra til å skape et felleskap i samfunnet og likestilling i arbeidsmarkedet.

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Bashir Jama Omar

  Bashir er 55 år og er bosatt på Finstadjordet. Han er spesielt opptatt av å sikre en god språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

 • Thilaga har sittet i kommunestyret i mange år. Hun er spesielt opptatt av pedagogiske spørsmål. Thilaga bor på Rasta.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!

 • Sissel er 52 år og bor på Fjellhamar. Hun jobber til daglig som seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hennes hjertesak er et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge.

 • Asbjørn Ringstad

  Asbjørn er 66 år og bor på Fjellhamar. Han har tidligere jobba på Icopal, men er nå pensjonist. Hans hjertesaker er idrett, friluftsliv og utbyggingsprosjekter.

 • Tor Einar Ljønes

  Tor Einar er veldig opptatt av gode barnehager og gode skoler. Han mener det er det aller viktigste fellesskapet kan bidra med. Han er også sterkt engasjert i kirken. Han har en datter på 20 og bor i leilighet i Solheimstunet. I tillegg har han vært en ivrig korsanger siden han var 17 år, og synger fortsatt!

 • Karianne Heinert

  Karianne er 21 år og utdanner seg til flygeleder. Hennes hjertesak er ungdom! Styrking av lavterskeltibud som helsesøsterordningen og skolehelsetjenesten og forbedring av skoletilbudet, særlig på Fjellhamar, er viktig for henne. Hun ønsker også å jobbe for flere ungdomsboliger, både bygging av nye og å legge tilrette for både leie og kjøp.

 • Ellen bor på Kurland og arbeider som indremedisiner og helsetjenesteforsker på Ahus, og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun brenner for bedre muligheter til mosjonsvømming for kronikere og pensjonister. Ellen er opptatt av tverrkulturell dialog. Hun vil prioritere mer ressurser til musikkopplæring og korps.

 • Agnar Ryan

  Agnar er 70 år, opprinnelig fra Trøndelag, men har bodd på Kurland i mange år. Han er spesielt opptatt av å få på plass et aktivitetssenter som gir bedre helse for seniorer.

 • Aslam er 73 år og har lang politisk erfaring. Hans hjertesak er å hjelpe mennesker til å leve et meningsfylt liv på egne premisser, både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige.


Styret

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Asbjørn Ringstad

  Asbjørn er 66 år og bor på Fjellhamar. Han har tidligere jobba på Icopal, men er nå pensjonist. Hans hjertesaker er idrett, friluftsliv og utbyggingsprosjekter.

 • Fawad Mahmood Khan

  Fawad er 62 år og bor på Robsrud. Han er opptatt av fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Fawad er også opptatt av integrering og vil bidra til å skape et felleskap i samfunnet og likestilling i arbeidsmarkedet.

 • Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Torunn Raths

  Torunn er 65 år. Hun er gift, har to barn og er bestemor til fem. Torunn har en allsidig arbeidserfaring med barn og unge. Hun ønsker at Lørenskog skal være en god kommune for alle innbyggere, uansett alder. Hun har et ekstra engasjement for barns oppvekstmiljø; gode barnehager, skoler og en positiv fritid for alle.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Grete J. Crowo

  Grete er 47 år gammel, har to voksne barn og bor på Vallerud. Grete har vært politisk aktiv siden hun var AUF´er og folkevalgt ungdomspolitiker i Telemark. I Lørenskog har hun vært medlem i kommunestyret i flere perioder, og de siste 4 årene har hun ledet hovedutvalget for Helse- og omsorg. Grete er utdannet statsviter og har jobbet som rådgiver innenfor velferdspolitikk i organisasjoner for funksjonshemmedes interesser. Hennes hjertesaker er folkehelse og forebyggende helsearbeid - hvor et godt frisklivstilbud og gode lærings- og mestringstiltak er sentrale innsatser, som skal hjelpe unge og eldre til å mestre egne liv.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!

 • Sturle Lyberg

  Sturle har bakgrunn som journalist og sjefredaktør i flere dagsaviser, og driver i dag eget firma innenfor PR og kommunikasjon. Han har politisk erfaring fra landsstyret og sentralstyret i AUF, bystyrene i Fredrikstad og Vardø og fylkesutvalg i Finnmark. I tillegg har han sittet i hovedstyrene i Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norske Avisers Landsforening. Sturle engasjerer seg bredt, men med særlig engasjement for barn- og unges oppvekstmiljø, med fokus på idrett og frivillighet.