Våre politikere


Kommunestyret

 • Anita bor på Vallerud og er vår gruppeleder i kommunestyret. I tillegg er hun utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Hun er også vararepresentant til Stortinget, hvor hun har møtt flere ganger.

 • Adriana er 22 år, og fra Fjellhamar. Hun studerer master i rettsvitenskap på UiO og i et år jobbet hun fulltid som saksbehandler i rettshjelpstiltaket JURK. Hun er opptatt av at Lørenskog forblir et trygt sted å vokse opp i og etablere seg. Gode fritidstilbud og møteplasser for de unge, om dette er gjennom sport eller annen aktivitet. God boligpolitikk slik at unge og nyetablerere får tilgang til markedet er også en viktig sak for Adriana.

 • Anna er vår fremste ungdomskandidat, og leder i Lørenskog AUF. Hun brenner for å gjøre Lørenskogskolen til landets beste. I tillegg vil at Lørenskog skal fortsette å ta ansvar i klimapolitikken. Anna brenner også for at unge i Lørenskog skal få flere og bedre muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

 • Baris Bozkurt

  Baris er bosatt på Kjenn, og er far til tre barn. Hans foreldre er fra Tyrkia. I dag er han autorisert forsikringsrådgiver og jobber som avdelingsleder for næringsliv hos Tryg forsikrings salgssenter i Oslo. Politisk har Baris et sterkt hjerte for å sikre gode og trygge oppvekstmiljø for alle som bor i Lørenskog. I tillegg er det innen kultur, idrett og frivillighet er det mange saker som er viktig for Baris.

 • Fawad er 66 år og bor på Robsrud. Han er opptatt av fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Fawad er også opptatt av integrering og vil bidra til å skape et felleskap i samfunnet og likestilling i arbeidsmarkedet.

 • Halvard er statssekretær i Næringsdepartementet, og tidligere leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Mona bor på Fjellhammer med mann og 2 sønner, hun er «ekte Lørenskauing».

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og hund og har to voksne barn.

 • Samira Mohammed

  Samira er født i Etiopia, men er vokst opp i Harstad. Flyttet til Lørenskog, Nordbyhagen i 2020, og jobber som sykepleier. Trives godt her. Hun tror at vi løser de store problemer best sammen. Idag sitter altfor mange eldre på sykehjem og/eller hjemme hos selv uten å få den hjelpen de sårt har behov. Dette skyldes delvis mangel på kunnskap og ansatte. Motivasjonen til Samira ligger i sikre at Lørenskog står stødig nok til å fullføre oppgavene for fremtiden.

 • Jeg har sittet i kommunestyret og formannskapet i Lørenskog siden 2011. Jeg er opptatt av å sikre folk en god bolig å bo i, i et trygt og levende lokalsamfunn.

 • Thore Næss

  Thore er vår varaordførerkandidat. Til daglig jobber han som sikkerhetssjef i Operaen. Han bor på Luhr, og er oppvokst på Skårertoppen og Fjellhamar. Politisk er han opptatt av å videreføre og styrke den helhetlige ungdomssatsningen med individuell og gruppevis oppfølging. I tillegg er han opptatt av at færre opplever utenforskap og ensomhet, i alle faser av livet. Han brenner også for skole og oppvekst, samt kultur/idrett/frivillighet.


Styret

 • Tone bor på Røykås, og er leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Sturle Lyberg

  Sturle er 71 år og bor på Masserudtoppen, Skårer Syd. Han har trappet ned yrkesaktiviteten, men driver fortsatt med litt rådgivning for utvalgte kunder. Han er opprinnelig Høybråten-gutt, men har vært «nomade» i store deler av livet, med bopel i Vardø, Fredrikstad, Sarpsborg, Kongsvinger og Oslo, før han «landet» i Lørenskog i år 2000. Sturle har mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet, og har hatt politiske tillitsverv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han er nestleder i Lørenskog AP, kommunestyrerepresentant og medlem av Teknisk Utvalg i kommunen. Sturle er æresmedlem i Lørenskog IF og levende opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og idrettens og frivillighetens betydning for at Lørenskogs innbyggere skal kunne leve gode liv i en flott kommune!

 • Berit bor på Fjellhamar og er pensjonist etter over 40 års arbeid i Lørenskog kommune. I dag er hun sekretær i Lørenskog Ap. Hun er opptatt av barn og eldre, og ikke minst de uføres helse og velvære. På fritiden driver hun med håndarbeid. I tillegg er hun opptatt av Lørenskog ishockey og klubbens fremtid.

 • Aina Bøen

  Aina er 77 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Runa Bolstad Laume

 • Adil Razzaq

  Adil er 34 år og bor på Finstad. Han er utdannet som statsviter fra Universitetet i Oslo med fordypning i Midtøsten og Nord-Afrika studier. Adils hjertesaker faller innenfor skole-og helsepolitikk, i tillegg til et sterkt engasjement for en regional og lokal reformpolitikk.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 25 år og fra Fjellhamar.

 • Jarle J. Vaage

  Jarle J. Vaage bor på Rastaskogen med tre store barn og kone. Jobber til daglig med med samferdsel, infrastruktur og samfunnsplanlegging. Han har interesse for miljø og naturvern, samferdsel og spesielt skole og utdanning i Lørenskog.

 • Mette kommer opprinnelig fra Nydalen i Oslo, men bodde på Fjellhamar siden 1975, inntil hun flyttet til Snøbyen/Stasjonsbyen i 2019. Hun er pensjonist, men er utdannet audiograf og har jobbet som audiograf og vært bedriftsleder i 35 år. Har 3 barn og 5 barnebarn. Hun elsker Lørenskog og brenner for å gjøre kommunen til den aller beste kommunen å bo i. Hun ønsker å skape tilbud innen kultur, idrett, kunst, friluftsliv eller hobbyer - slik at vi bare kan velge å vrake det vi vil være med på. Alle som trenger det skal bli tatt vare på. Eldre skal kjenne tryggheten kommunen skaper. Hun har vært med lenge, men føler likevel at hun har noe ugjort.

 • Lars Petter bor på Rasta, og er utdannet jurist. I det daglige jobber han som spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund. I hovedsak jobber han med lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Han har jobbet mer enn ti år i (NSF). Dette har gitt ham innsikt i hvordan arbeidsliv, fritid og helse henger sammen. Han synes det er det er viktig at vi i kommunen hele tiden tenker på hvordan vi som kollektiv kan gi flest mulig et best mulig liv.

 • Thore Næss

  Thore er vår varaordførerkandidat. Til daglig jobber han som sikkerhetssjef i Operaen. Han bor på Luhr, og er oppvokst på Skårertoppen og Fjellhamar. Politisk er han opptatt av å videreføre og styrke den helhetlige ungdomssatsningen med individuell og gruppevis oppfølging. I tillegg er han opptatt av at færre opplever utenforskap og ensomhet, i alle faser av livet. Han brenner også for skole og oppvekst, samt kultur/idrett/frivillighet.

 • Jeg har sittet i kommunestyret og formannskapet i Lørenskog siden 2011. Jeg er opptatt av å sikre folk en god bolig å bo i, i et trygt og levende lokalsamfunn.

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og hund og har to voksne barn.

 • Anita bor på Vallerud og er vår gruppeleder i kommunestyret. I tillegg er hun utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Hun er også vararepresentant til Stortinget, hvor hun har møtt flere ganger.

 • Halvard Ingebrigtsen

  Halvard er statssekretær i Næringsdepartementet, og tidligere leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Knut Jan bor på Vallerud, er pensjonist og er opptatt av gode og trygge oppvekstmiljø for alle som bor i Lørenskog.

 • Anna Fransson Leiksett

  Anna er vår fremste ungdomskandidat, og leder i Lørenskog AUF. Hun brenner for å gjøre Lørenskogskolen til landets beste. I tillegg vil at Lørenskog skal fortsette å ta ansvar i klimapolitikken. Anna brenner også for at unge i Lørenskog skal få flere og bedre muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

 • Fylkestingrepresentant Torunn Skottevik representerer Arbeiderpartiet i finanskomiteen. Hennes øvrige verv er representasjon i flerkulturelt utvalg og geografisk utvalg for Akershus. Hun er dessuten leder av Akershusfondet, samt leder av NRKs distriktsprogramråd for Oslo og Viken. Skottevik har vært fylkestingrepresentant i Akershus 3 perioder tidligere, med en rekke ulike verv.