Våre politikere


Kommunestyret

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to voksne barn.

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Knut er vår varaordførerkandidat. Han har vært aktiv i lokalpolitikken i 20 år, de siste fire årene som gruppeleder og leder av teknisk utvalg. Knut er gift og bor på Vallerud.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!

 • Hege Torp Bugge

  Hege er 34 år gammel, født og oppvokst i Lørenskog, og bor på Løken. Hun er lærer i ungdomsskolen, og har sittet en periode i kommunestyret og kultur, idrett og frivillighetsutvalget. Hennes hjertesaker er kulturpolitikk og barnehage & skole.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Fawad er 62 år og bor på Robsrud. Han er opptatt av fellesskap, solidaritet og rettferdighet. Fawad er også opptatt av integrering og vil bidra til å skape et felleskap i samfunnet og likestilling i arbeidsmarkedet.

 • Thilaga har sittet i kommunestyret i mange år. Hun er spesielt opptatt av pedagogiske spørsmål. Thilaga bor på Rasta.

 • Atya Choudhary

  Atya bor på Vallerud og kommer opprinnelig fra Rogaland. Hun arbeider som prosjektleder i Oslo kommune, bydel Grorud. Noen av hennes hjertesaker er å få flere seniorer med innvandrerbakgrunn til å benytte seg av Veiviseren på Lørenskog Hus, i tillegg til å skape inkluderende og lokale møteplasser for unge.

 • Tony Farman

  Tony bor på Thurmannskogen, er gift og har 3 barn. Han er aktiv i LO og LO Nedre Romerike. Tony har jobbet med næring og politiske samarbeid igjennom 10 år som tillitsvalgt i Norsk Næringmiddelforbund, hvor han har vært leder på Coca Cola siden 2014. For Tony er et seriøst arbeidsliv, hele faste stillinger og skolering viktig. Han har tro på solidaritet og et sterkt fellesskap!

 • Tinashe Hansen

  Tinashe (Tina) er vår yngste kandidat og er leder i Lørenskog AUF! Tina stiller til valg fordi hun vil representere de unge i kommunen. Hun ønsker at Lørenskog skal være et sted unge vil være, og et sted hvor idrettstilbudet er for alle! Hun vil at det skal være trygt for unge å velge sykepleierutdanning og at det derfor er viktig med faste, hele stillinger!

 • Sturle Lyberg

  Sturle har bakgrunn som journalist og sjefredaktør i flere dagsaviser, og driver i dag eget firma innenfor PR og kommunikasjon. Han har politisk erfaring fra landsstyret og sentralstyret i AUF, bystyrene i Fredrikstad og Vardø og fylkesutvalg i Finnmark. I tillegg har han sittet i hovedstyrene i Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norske Avisers Landsforening. Sturle engasjerer seg bredt, men med særlig engasjement for barn- og unges oppvekstmiljø, med fokus på idrett og frivillighet.

 • Salma Ali

  Salma bor på Finstadjordet og har sittet i kommunestyret siden 2007. Salma er spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid.

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Åge Edvin Tovan

  De fleste kjenner Åge som ordfører gjennom 12 år (2003-2015). I dag er han medlem av kommunestyret og Kultur-, idretts- og frivillighetsutvalget. Det er godt å fortsatt ha Åge på laget!

 • Tone Faugli

  Tone er 40 år, fra Lørenskog og bor på Rasta. Hun har fire barn, og bakgrunn fra ungdomspsykiatrien. Tone har politisk erfaring fra fagbevegelsen og jobber nå i Fagforbundet. Hun er opptatt av likestillingspolitikk og arbeidet for en god heltidskultur. I tillegg er hun også opptatt av at det skapes gode arenaer og aktivitet for alle barn som vokser opp i Lørenskog, uavhengig av familiens inntekt.


Styret

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Håkon Torp Bugge

  Håkon er født og oppvokst i Lørenskog, og bor i dag på Skårersletta med sin samboer og hund. Han er fersk i politikken, men har lang erfaring fra idrettslivet som frivillig, og jobber i dag i et av særforbundene under Norges idrettsforbund. Håkon er opptatt av det skal være et godt og bredt idrettstilbud for alle i kommunen. Det betyr at vi må ivareta mangfoldet av idretter - store som små - og at det skal være et tilbud for alle som ønsker å være i aktivitet, uansett alder, kjønn og økonomiske forutsetninger.

 • Torunn Raths

  Torunn er 65 år. Hun er gift, har to barn og er bestemor til fem. Torunn har en allsidig arbeidserfaring med barn og unge. Hun ønsker at Lørenskog skal være en god kommune for alle innbyggere, uansett alder. Hun har et ekstra engasjement for barns oppvekstmiljø; gode barnehager, skoler og en positiv fritid for alle.

 • Grete J. Crowo

  Grete er 47 år gammel, har to voksne barn og bor på Vallerud. Grete har vært politisk aktiv siden hun var AUF´er og folkevalgt ungdomspolitiker i Telemark. I Lørenskog har hun vært medlem i kommunestyret i flere perioder, og de siste 4 årene har hun ledet hovedutvalget for Helse- og omsorg. Grete er utdannet statsviter og har jobbet som rådgiver innenfor velferdspolitikk i organisasjoner for funksjonshemmedes interesser. Hennes hjertesaker er folkehelse og forebyggende helsearbeid - hvor et godt frisklivstilbud og gode lærings- og mestringstiltak er sentrale innsatser, som skal hjelpe unge og eldre til å mestre egne liv.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!

 • Sturle Lyberg

  Sturle har bakgrunn som journalist og sjefredaktør i flere dagsaviser, og driver i dag eget firma innenfor PR og kommunikasjon. Han har politisk erfaring fra landsstyret og sentralstyret i AUF, bystyrene i Fredrikstad og Vardø og fylkesutvalg i Finnmark. I tillegg har han sittet i hovedstyrene i Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norske Avisers Landsforening. Sturle engasjerer seg bredt, men med særlig engasjement for barn- og unges oppvekstmiljø, med fokus på idrett og frivillighet.

 • Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.