Vår politikk

Lørenskogvalget 2023

Trygghet og muligheter i fellesskap!

I årets kommunevalg går Lørenskog Arbeiderparti til valg på Trygghet og muligheter i fellesskap. Dette gjør vi fordi vi tror at trygghet er viktig for alle mennesker, og særlig i den urolige tiden vi lever i nå. Vi ønsker at alle mennesker skal ha muligheter til å leve gode liv, til å vokse opp, finne en god bolig, jobbe og trives i Lørenskog. 

For oss i Lørenskog Arbeiderparti handler årets valg også om de nære fellesskapene vi alle er en del av. De gode nabolagene, hvordan vi vil ha det der vi bor. I Lørenskog stiller mange engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi tror på alt det flotte vi som bor i Lørenskog kan klare sammen, at vi må ha tillit til hverandre og stå opp for hverandre. Vi ønsker bidra til å løse utfordringene folk opplever i sine liv.  Et trygt og sterkt fellesskap er et mål for oss – fordi det gir trygge mennesker som føler at de hører hjemme i Lørenskog.

Dagens ordfører, og vår ordførerkandidat Ragnhild Bergheim.

Foto: Elias Rasch

Les hvert kapittel her: