Vår politikk

Sterkere fellesskap!

I årets kommunevalg går Lørenskog Arbeiderparti til valg på sterkere fellesskap. Dette gjør vi fordi vi tror på at sterke fellesskap og god styring gir trygghet og trivsel i et lokalsamfunn.

Kommunevalget i Lørenskog handler om de nære fellesskapene vi alle er en del av. Hvordan vi vil ha det der vi bor. I Lørenskog stiller mange engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi tror på disse fellesskapene, og fordi vi ønsker bidra til å løse utfordringene folk opplever i sine liv.  Sterke fellesskap er et mål for oss – fordi det gir trygge mennesker som føler tilhørighet til hjemstedet sitt.

Ragnhild og Knut Jan i Rådhusparken

Foto: Marie Nygren