To smilende jenter på ungdomstrinnet gjør skolearbeid sammen. Foto: Øivind Haug

Mangfold og integrering

Et inkluderende lokalsamfunn der folk lykkes

Arbeiderpartiet vil jobbe for at forskjellene i Norge reduseres. Lørenskog skal være et inkluderende lokalsamfunn som bevisst satser på å motvirke økonomisk og sosial marginalisering av minoritetsbefolkningen. Vi vil at alle skal kunne lykkes, uansett tro, etnisitet, seksuell legning eller størrelse på lommebok. 

Krigen i Ukraina berører alle i Norge og i Europa. Som følge av krigen vil mange kommuner ta imot og bosette flyktninger. Dette vil påvirke det norske samfunnet på en lang rekke områder. Lørenskog kommune skal stille solidarisk opp for å hjelpe både flyktninger fra Ukraina og andre land. Det viktigste vi kan gjøre for mennesker som flykter fra krig er å gi dem trygghet. Lørenskog kommune skal gi folk trygghet både ved å gi dem et trygt sted å bo, men også ved å gi dem mulighet til å komme i gang med livene sine så raskt som mulig og bli en del av lokalsamfunnet. Den offentlige skolen, barnehagene, kulturliv og idrettslag er viktig for å skape gode arenaer for inkludering. Innbyggere med flyktning- og innvandrerbakgrunn skal bli selvstendiggjort og få brukt egne ressurser til det beste for dem selv og lokalsamfunnet. 

Lørenskog Arbeiderparti vil:

 • Ha flerkulturell kompetanse i de ulike tjenesteområdene i kommunen 
 • Videreutvikle skoler og barnehager som arenaer som inkluderer og utjevner forskjeller 
 • At barn med innvandrerbakgrunn skal sikres en god språkopplæring 
 • Samarbeide med idrettslag og kulturliv om å utvikle nye tilbud og arenaer som utjevner forskjeller og fremmer inkludering 
 • Gi mer norskopplæring og arbeidstrening til voksne flerspråklige slik at de lettere kommer inn i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke Lørenskog voksenopplæring 
 • Øke antall praksisplasser slik at flere skal få mulighet til å komme inn i arbeidslivet 
 • Bygge bro mellom ulike livssyn og religioner representert i kommunen. 
 • Tilrettelegge for at alle livssyn og religioner kan gjennomføre verdige seremonier, som gravferd, vielser, navnefester m .m. 
 • Vi ønsker derfor et livssynsåpent seremonirom for gravferd 
 • At tospråklige elever på barnetrinnet skal få nødvendig språkstøtte til å kunne følge med i undervisningen 
 • Øke norskopplæringen til kvinner med minoritetsbakgrunn slik at de bedre kan følge opp barn på skole og i fritidsaktiviteter

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Mangfold og integrering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker