Om Lørenskog Arbeiderparti

Lørenskog Arbeiderparti


Styret

 • Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Aina Bøen

  Aina er 73 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Håkon Torp Bugge

  Håkon er født og oppvokst i Lørenskog, og bor i dag på Skårersletta med sin samboer og hund. Han er fersk i politikken, men har lang erfaring fra idrettslivet som frivillig, og jobber i dag i et av særforbundene under Norges idrettsforbund. Håkon er opptatt av det skal være et godt og bredt idrettstilbud for alle i kommunen. Det betyr at vi må ivareta mangfoldet av idretter - store som små - og at det skal være et tilbud for alle som ønsker å være i aktivitet, uansett alder, kjønn og økonomiske forutsetninger.

 • Torunn Raths

  Torunn er 65 år. Hun er gift, har to barn og er bestemor til fem. Torunn har en allsidig arbeidserfaring med barn og unge. Hun ønsker at Lørenskog skal være en god kommune for alle innbyggere, uansett alder. Hun har et ekstra engasjement for barns oppvekstmiljø; gode barnehager, skoler og en positiv fritid for alle.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 21 år og fra Fjellhamar. Han er vår fremste ungdomskandidat, og har sittet i kommunestyret siden 2015! Til daglig studerer han i Oslo, og har vært aktiv i AUF i flere år. Lars Martin ønsker at unge skal ha en mulighet til å få seg en egen bolig, og at Lørenskog må gå foran for å skape trygge og gode lokalsamfunn!