Om Lørenskog Arbeiderparti

Lørenskog Arbeiderparti

Styret

 • Tone bor på Røykås, og er leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Sturle Lyberg

  Sturle er 71 år og bor på Masserudtoppen, Skårer Syd. Han har trappet ned yrkesaktiviteten, men driver fortsatt med litt rådgivning for utvalgte kunder. Han er opprinnelig Høybråten-gutt, men har vært «nomade» i store deler av livet, med bopel i Vardø, Fredrikstad, Sarpsborg, Kongsvinger og Oslo, før han «landet» i Lørenskog i år 2000. Sturle har mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet, og har hatt politiske tillitsverv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han er nestleder i Lørenskog AP, kommunestyrerepresentant og medlem av Teknisk Utvalg i kommunen. Sturle er æresmedlem i Lørenskog IF og levende opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og idrettens og frivillighetens betydning for at Lørenskogs innbyggere skal kunne leve gode liv i en flott kommune!

 • Berit bor på Fjellhamar og er pensjonist etter over 40 års arbeid i Lørenskog kommune. I dag er hun sekretær i Lørenskog Ap. Hun er opptatt av barn og eldre, og ikke minst de uføres helse og velvære. På fritiden driver hun med håndarbeid. I tillegg er hun opptatt av Lørenskog ishockey og klubbens fremtid.

 • Aina Bøen

  Aina er 77 år og bor i Vestparken ved Triaden. Aina har mange års politisk erfaring fra Oslo og Lørenskog. Hun er opptatt av å sikre de eldre en trygg alderdom og sikre trygge, gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Runa Bolstad Laume

 • Adil Razzaq

  Adil er 34 år og bor på Finstad. Han er utdannet som statsviter fra Universitetet i Oslo med fordypning i Midtøsten og Nord-Afrika studier. Adils hjertesaker faller innenfor skole-og helsepolitikk, i tillegg til et sterkt engasjement for en regional og lokal reformpolitikk.

 • Lars Martin Berg

  Lars Martin er 25 år og fra Fjellhamar.

 • Jarle J. Vaage

  Jarle J. Vaage bor på Rastaskogen med tre store barn og kone. Jobber til daglig med med samferdsel, infrastruktur og samfunnsplanlegging. Han har interesse for miljø og naturvern, samferdsel og spesielt skole og utdanning i Lørenskog.

 • Mette kommer opprinnelig fra Nydalen i Oslo, men bodde på Fjellhamar siden 1975, inntil hun flyttet til Snøbyen/Stasjonsbyen i 2019. Hun er pensjonist, men er utdannet audiograf og har jobbet som audiograf og vært bedriftsleder i 35 år. Har 3 barn og 5 barnebarn. Hun elsker Lørenskog og brenner for å gjøre kommunen til den aller beste kommunen å bo i. Hun ønsker å skape tilbud innen kultur, idrett, kunst, friluftsliv eller hobbyer - slik at vi bare kan velge å vrake det vi vil være med på. Alle som trenger det skal bli tatt vare på. Eldre skal kjenne tryggheten kommunen skaper. Hun har vært med lenge, men føler likevel at hun har noe ugjort.

 • Lars Petter bor på Rasta, og er utdannet jurist. I det daglige jobber han som spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund. I hovedsak jobber han med lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Han har jobbet mer enn ti år i (NSF). Dette har gitt ham innsikt i hvordan arbeidsliv, fritid og helse henger sammen. Han synes det er det er viktig at vi i kommunen hele tiden tenker på hvordan vi som kollektiv kan gi flest mulig et best mulig liv.

 • Thore Næss

  Thore er vår varaordførerkandidat. Til daglig jobber han som sikkerhetssjef i Operaen. Han bor på Luhr, og er oppvokst på Skårertoppen og Fjellhamar. Politisk er han opptatt av å videreføre og styrke den helhetlige ungdomssatsningen med individuell og gruppevis oppfølging. I tillegg er han opptatt av at færre opplever utenforskap og ensomhet, i alle faser av livet. Han brenner også for skole og oppvekst, samt kultur/idrett/frivillighet.