Styremedlem

Lars Petter Eriksen

Lars Petter Eriksen

Lars Petter bor på Rasta, og er utdannet jurist. I det daglige jobber han som spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund. I hovedsak jobber han med lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Han har jobbet mer enn ti år i (NSF). Dette har gitt ham innsikt i hvordan arbeidsliv, fritid og helse henger sammen. Han synes det er det er viktig at vi i kommunen hele tiden tenker på hvordan vi som kollektiv kan gi flest mulig et best mulig liv.