Nærbilde av et orkester som øver i Operaen. Foto: Øivind Haug

Kultur, idrett og friluftsliv

Gode fritidsaktiviteter og felles opplevelser

Innbyggerne i Lørenskog skal oppleve tilhørighet til kommunen. Lørenskog Arbeiderparti vil at innbyggere i alle aldre og med ulik bakgrunn skal kunne inkluderes i aktiviteter som fremmer livskvalitet og følelsen av å høre til. Fattigdom kan føre til at barn blir ekskludert fra viktige sosiale arenaer. Vi vil derfor tilrettelegge for frivillig sektor, styrke kulturskolen og skape flere fritidstilbud og møteplasser. 

Lørenskog Arbeiderparti vil:

 • Styrke fritidsklubbene i Lørenskog med økte åpningstider. 
 • Utvide tilbudet til ungdom med et fritidssenter i tilknytning til de nye boligområdene i Lørenskog sentrum etter modell fra Downtown på Lørenskog hus 
 • Styrke biblioteket med flere stillinger 
 • Oppdatere digitalt utstyr i biblioteket og øke medier til utlånssamlingen 
 • Ta vare på og ta i bruk våre kulturminner 
 • Bevare og utvikle de gamle industrilokalene og den gamle skolen på Fjellhamar til møteplasser for kunst-og kulturliv og frivilligheten 
 • Videreføre gratis leie av hall, gymsaler, øvings-og møtelokaler 
 • Videreføre og styrke ordningen med opplevelseskort for barn og unge 
 • Etablere en ordning med aktivitetsguider som bidrar til at flere barn og unge får deltatt i en aktivitet
 • Styrke kulturskolen 
 • Styrke og utvide BUA-ordningen i Lørenskog 
 • Bygge nytt klubbhus med garderober på Fjellhamar stadion 
 • Sikre anlegg for idrett i hele kommunen 
 • Jobbe for løsninger som hindrer forurensning av gummigranulat fra kunstgressbanene 
 • Støtte opp om samarbeid mellom ulike trosretninger i Lørenskogsamfunnet 
 • Styrke forvaltningen av gravplassene i Lørenskog og sørge for godt vedlikehold av kirkebyggene 

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Kultur, idrett og friluftsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker