Mette Korsrud foran et tre på en gressplen

Seniorpolitikk

Sjef i eget liv

Lørenskog er en attraktiv kommune, vi lever lenger, de eldre holder seg friskere og er en nyttig ressurs i samfunnet. Som seniorer regner vi med folk fra 62+. Samfunnet trenger frivillige til mange gjøremål, seniorene er viktige og kan utføre mange samfunnsnyttige oppgaver. Vi vet at en aktiv alderdom gir livsglede og trivsel. Å komme ut og treffe andre mennesker gir et positivt innhold i livet og gir overskudd - dessuten forebygger det ensomhet. 

Lørenskog Arbeiderparti vil:

 • Tilrettelegge for aktive seniorer 
 • Forebygge ensomhet 
 • Sørge at Veiviseren på Lørenskog Hus fylles med aktiviteter som matlagingskurs, seniorkino på formiddagen minst en gang pr. uke, lunsjkonserter og aktuelle foredrag på biblioteket 
 • Tilrettelegge for ordinært arbeid til de som ønsker det 
 • Tilrettelegge for frivillighetsarbeid 
 • At eldre fra minoritetsgruppene skal inkluderes bedre i samfunnet 
 • At det satses mer på forebyggende psykisk helsearbeid for eldre over 65 år 
 • At flere eldre motiveres til å komme i gang med fysisk aktivitet som styrketrening og tilbud om turgåing i grupper med forskjellig prestasjonsnivå 
 • Gi hjelp med innlevering av selvangivelse digitalt 
 • Tilby diverse aktuelle digitale kurs 
 • Delfinansiere et transporttilbud for eldre, slik vil det være mulig for alle som ønsker, å komme seg til sentrum og Lørenskog Hus.

Er du enig med Lørenskog Arbeiderparti om Seniorpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker