Representant

Adriana Pooja Joseph

Adriana Pooja Joseph

Adriana er 22 år, og fra Fjellhamar. Hun studerer master i rettsvitenskap på UiO og i et år jobbet hun fulltid som saksbehandler i rettshjelpstiltaket JURK. Hun er opptatt av at Lørenskog forblir et trygt sted å vokse opp i og etablere seg. Gode fritidstilbud og møteplasser for de unge, om dette er gjennom sport eller annen aktivitet. God boligpolitikk slik at unge og nyetablerere får tilgang til markedet er også en viktig sak for Adriana.