Gruppeleder

Anita Patel

Anita bor på Vallerud og er vår gruppeleder i kommunestyret. I tillegg er hun utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Hun er også vararepresentant til Stortinget, hvor hun har møtt flere ganger.

Anita Patel

Jeg er utdannet sosialantropolog og har tilleggsutdannelse innenfor pedagogikk og karriereveiledning. Gjennom studier i nord og sør er jeg oppdratt til å se ting fra ulike sider og ikke ta noe for gitt. Det kommer godt med både i politikken og i mitt daglige virke blant ungdom og deres familier øst i Oslo. Jeg har undervist i flere år. Nå går min jobb ut på å lose ungdom gjennom skole og tenke fornuftig rundt sin fremtid - men også strekke seg mot drømmene sine.

Ikke uventet er det da at jeg brenner for alt som har med oppvekst å gjøre - det være seg skole eller fritid. Tre viktige saker for meg er fellesskolen der alle kan skinne uansett bakgrunn, gode vilkår for idrett, kultur og frivillighet. Vi må bygge flere nye idrettsanlegg og vedlikeholde de eldre anleggene. Overskuddet fra Norsk Tipping skal også i fremtiden gå til idretts-, kultur- og frivillighetsformål.

Så er Akershus er et stort arbeidsmarked. Vi bør være i front på utviklingen av fremtidsrettede jobber. En arbeiderpartiregjering kan legge til rette for utdanningsinstitusjoner og kunnskapsbedrifter i vår region. Det trenger vi, for vi skal vokse mer. Vi må sørge for at alle i vår region har tilgang på boligmarkedet - enten det er eie eller leie. Flere vil bo i Akershus, og vi må sørge for at de kan leve fulle liv her.

På fritida går det mye i sport på betal-TV. Jeg har begynt å følge alle slags fotball-ligaer. Ellers er jeg fersk hundeier. Slik sett oppdager jeg nærturområder på nytt. Og så blir det mye skravling med andre hundeeiere—om hundeoppdragelse, været—men også av og til politikk.