Representant

Stian Løken

Jeg har sittet i kommunestyret og formannskapet i Lørenskog siden 2011. Jeg er opptatt av å sikre folk en god bolig å bo i, i et trygt og levende lokalsamfunn.

Stian Løken