Til deg som opptatt av ungdomssaker

Arbeiderpartiet vil at det skal bygges flere boliger som ungdom har råd til i Lørenskog, slik at det blir mulig å komme seg inn på boligmarkedet. 

Vi vil ha flere helsesykepleiere på skolen, flere lærlingeplasser og et gratis skolemåltid hver dag. 

Vi vil at Lørenskog skal være i samme kollektivsone som Oslo, slik at det blir billigere å reise kollektivt. 

Vi vil at Lørenskog skal være en grønn og moderne kommune som tar klima og miljø på alvor.