Thore Næss i Rådhusparken

Privatisering er svekkelse av det offentlige tilbudet!

I Høyre sine valgkampbrosjyrer finnes det ett ord som virker som en mirakelmedisin, nemlig privatisering. Vi kan privatisere barnehager, skoler og eldreomsorg, alle områder hvor det offentlige i dag leverer hovedtyngden av tjenestene. Men når veldig mange eksperter beskriver er fremtidsbilde hvor det vil være ressursknapphet på ansatte i disse sektorene, mener Arbeiderpartiet at vi må prioritere det offentlige behovet og fellesskapet først. Da vil vi sikre gode, likeverdige og kvalitetssikrede tilbud til alle.

Skaper privatisering større ulikheter?

Hvis vi bare privatiserer vil alt bli så mye bedre, og kommunen sparer store penger. Men er virkeligheten slik, eller skaper vi bare større forskjeller mellom barn og et samfunn med større ulikheter?

Om en barnehage er offentlig eller privat drevet betaler kommunen det samme pr. barn som har plass der. Det vil si at driftsutgiftene til barnehagen er de samme, så hvordan sparer kommunen penger her?

De private barnehagene aktørene tjener penger, så store at enkelte må flytte til skatteparadis i utlandet. Grunnen til dette er at de sparer penger på lønns- og pensjonsordninger og har dårligere velferdsordninger. Ønsker vi et samfunn der dette skal være resepten?

Ønsker vi mer utenforskap?

Private skoler gir tilbud til barn hvor du er avhengig av foreldre som kan betale. Dette gjør at noen barn vil stå utenfor, da de ikke har foreldre som kan betale skolepenger. Dette er med på å skape utenforskap, er det dette vi ønsker?

Vi er positive til ideelle organisasjoner som ønsker å etablere et barnehage- eller skoletilbud innenfor et område som det offentlige ikke dekker.

Vår kunnskapsminister Tonje Brenna har sagt følgende; det er de første 15 årene som danner grunnlaget for hvordan livet blir. Da tenker jeg at alle skal få samme muligheter, i et kvalitetssikret system drevet av det offentlige.

Arbeiderpartiet står opp for den offentlige fellesskolen!

Vi tenker at fellesskapet sine behov er viktigere enn valgmuligheten, og at det er viktigere med god læring for alle enn å ende opp med klasseskiller i ung alder. Vi har ingen barn og ungdom å miste, derfor tror vi at den offentlige barnehage og skole er viktigere enn noen gang.

Stem Arbeiderpartiet, unngå privatisering og bidra til en sterk og god offentlig barnehage og skole.