Tone Faugli portrett

Vi vil ha velferdstjenester med gode vilkår for de ansatte!

I dette kommunevalget er en av de største skillene mellom høyre- og venstresiden privatisering av velferdstjenestene.

Lørenskog Arbeiderparti er mot å konkurranseutsette og privatisere velferdstjenestene. 

Hensynet til de ansatte er en viktig begrunnelse for dette. Rundt 80 prosent av kostnadene i velferdstjenestene er personalkostnader. Det er begrenset hva man kan tjene på å kjøpe inn billigere mat, leker og laken. Den viktigste besparelsen er dermed å spare på de ansatte. Her har vi tallrike eksempler. Enten spares de gjennom færre ansatte med lavere kompetanse. Eller ved å gi de ansatte dårligere lønn- pensjon og/eller tillegg for jobbing på natt og helg.

Høyre liker å påpeke at ingen ansatte går direkte ned i lønn ved privatisering. Det de «glemmer» å si er at de ansatte risikerer dårligere pensjonsordninger og ulempetillegg, samt at veldig mange blir hengende etter i lønnsutviklingen sammenliknet med kommunalt ansatte.

Vi ønsker flere hele stillinger.

Lørenskog Ap er også opptatt av at alle skal ha muligheten til å jobbe heltid. Dette har vi jobbet systematisk med i mange år. Arbeidet har gitt resultater. Lørenskog kommune er på topp ti i Norge når gjelder heltid og arbeidet må fortsette. Heltid sikrer ansatte forutsigbarhet for inntekt og arbeidstid og dermed mulighet til huslån og planlegging av sin egen og familiens fritid.

Heltid er også viktig for å rekruttere til- og øke kvaliteten i velferdstjenestene. Mange deltidsansatte gjør at den enkelte bruker av tjenesten må forholde seg til flere ansatte. En ting er er den faglige kvaliteten som mulighet til å observere virkning og bivirkning av behandling. En annen faktor er det menneskelige. Trenger du hjelp av det offentlige er du ofte i en sårbar situasjon. Få ansatte å forholde seg til når du trenger hjelp til dusjing og toalettbesøk er en verdi i seg selv.

Nå velger kommunalt ansatte sin arbeidsgiver for de neste fire årene.

Privatisering og oppsplitting av velferdstjenestene reduserer muligheten til å tenke på tvers av de ulike enhetene når det kommer til kompetanse, fagutvikling og fleksibilitet ved uforutsette hendelser. Dette ble tydelig i Lørenskog under pandemien. Istedenfor å reforhandle kontrakter og priser med private aktører, kunne en helhetlig kommunal tjeneste bestemme hva som var nødvendig og gjennomføre det effektivt.

I dette valget velges arbeidsgivere for de kommunalt ansatte. Jeg utfordrer Høyre på om de kan garantere og i så fall beskrive hvordan de vil sikre at ansatte ikke vil få dårligere lønnsutvikling, pensjon eller arbeidsvilkår med deres politikk. De må gjerne også fortelle hvordan de skal garantere at arbeidet for heltid videreføres.

Denne garantien har de ikke klart å gi frem til nå,, fordi dette er umulig å sikre. 

Er du opptatt av gode vilkår for de ansatte i velferdstjenestene og en helhetlig jobbing med kvalitet- og kompetanseutvikling, så stem Arbeiderpartiet som er garantisten for dette i Lørenskog.